کتب و جزوات آموزش نرم افزار مطلب ( متلب ) به فارسی
ساعت ٢:٤٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٩ 

۱- کتاب آموزش مطلب به کوشش برمکی، ویرایش دوم ، در ۲۰۴ صفحه وحجم ۶۶۳/۳ مگ rar. دانلود کنید.   و لینک این کتاب برای دوستانی که به winRAR دسترسی ندارند: ۵۳۱/۴ مگ pdf .دانلود کنید. 

 

۲- جزوه آموزش مطلب به کوشش شیخ نجدی در ۵۷ صفحه وحجم ۱/۲ مگ pdf. دانلود کنید.

۳- جزوه آموزش متلب به کوشش رجبی در ۳۵ صفحه وحجم ۴/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

۴- جزوه آموزش مطلب به کوشش ساغری در ۳۷ صفحه وحجم ۷/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

۵- جزوه آموزش مطلب به کوشش مستوفی در ۳۵ صفحه وحجم ۳/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

۶- *کتاب آموزش مطلب به کوشش همت آبادی در ۱۵۴ صفحه وحجم ۰۸۲/۴ مگ rar. دانلود کنید.         و لینک این کتاب برای دوستانی که به winRAR دسترسی ندارند: ۶۵/۱۰ مگ pdf .  دانلود کنید. 

۷- کتاب محاسبات سمبلیک در MATLAB به کوشش خالقی و رمضان زاده در ۱۸۵ صفحه وحجم ۸۸۸/۲ مگ pdf. دانلود کنید. ( با تشکر از مهندس خالقی که فایل این کتاب را در اختیار این وب قرار دادند )

۸- جزوه آموزش مطلب به کوشش جعفری در ۱۰۶ صفحه وحجم ۵۸۲/۱ مگ pdf. دانلود کنید.

۹- جزوه آموزش مطلب به کوشش مشایخی در ۱۶ صفحه وحجم ۲/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

۱۰- جزوه آموزش مطلب به کوشش مقدس پور در ۷۸ صفحه وحجم ۳/۱ مگ rar. دانلود کنید.

۱۱- جزوه آموزش مطلب در کنترل مدرن (مهندسی الکترونیک) به کوشش خاکی صدیق در ۵۶ صفحه و حجم ۱مگ pdf. دانلود کنید. + M-Files دانلود کنید.

۱۲- اسلاید آموزش مطلب (فارسی) به کوشش دیانت در ۶۶ اسلاید وحجم ۹۸۷/۰ مگ ppt. دانلود کنید.

۱۳- اسلاید مقدماتی آموزش مطلب (فارسی) به کوشش سلماسی در ۳۶ اسلاید وحجم ۲۸۲/۰ مگ ppt. دانلود کنید. 

۱۴- اسلاید آموزش مطلب (انگلیسی) به کوشش احمدی پژوه در ۷۴ اسلاید وحجم ۱۹۶/۲ مگ ppt. دانلود کنید.  و یا   ۲۷۶/۱ مگ rar.  

۱۵- اسلاید آموزش مطلب (انگلیسی) به کوشش کیانی در ۷ مجموعه ppt. حجم به مگ:                    (Introduction 3.074) - (Basic Operations 2.448) - (2D graphs 5.266) - (Plotting Tools 4.026) - (Programming 4.718) - (Solving Advanced Math 1.948) - (TAYLOR SERIES 1.632) و کل مجموعه به صورتrar و حجم ۶۵۴/۱۶ دانلود کنید 

۱۶-جزوه آموزش مطلب به کوشش سپاس یار در ۳۳ صفحه و حجم ۰۳۶/۱ مگ pdf. دانلود کنید.

۱۷- جزوه آموزش مطلب به کوشش هاشمی در ۳۸ صفحه وحجم ۵۶۶/۰ مگ pdf. (پیشرفته) دانلود کنید.

۱۸- جزوه آموزش مطلب به کوشش نظری در ۴۴ صفحه وحجم ۱۵۲/۱ مگ pdf. دانلود کنید.

۱۹- جزوه آموزش مطلب به کوشش علوی زاده در ۲۹ صفحه وحجم ۸۵۸/۲ مگ pdf. دانلود کنید.

۲۰- جزوه آموزش مطلب به کوشش سلماسی در ۲۸ صفحه وحجم ۳۱۹/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

۲۱- جزوه آموزش مطلب به کوشش خالقی در ۲۱ صفحه وحجم ۴۸۴/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

۲۲- جزوه مجموعه دستورات جبر خطی در مطلب (رشته برق و ریاضی) به کوشش شقاقی و گرجی در ۴۹ صفحه وحجم ۴۰۴/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

۲۳- جزوه مقدماتی سیمولینک متلب به کوشش احمدپور در ۱۹صفحه و حجم ۲۶۴/۰مگ pdf. دانلود کنید. 

۲۴- جزوه مقدماتی برنامه نویسی متلب به کوشش قدس در ۲۴ صفحه و حجم ۰۷۵/۱ مگ pdf. دانلود کنید.

۲۵-جزوه مقدماتی GUI متلب+ام فایل به کوشش سپاس یار در۱۱صفحه وحجم۴۷۲/۰مگrar دانلود کنید. در این زمینه جزوه جعفری قسمت GUI نیز مفید است.

۲۶- اسلاید مطلب در سیستمهای کنترل خطی به کوشش شاهدی در ۲۶ اسلاید و حجم ۹۴۸/۰ مگ pps . دانلود کنید.

۲۷- کتاب پردازش تصویر دیجیتال (فصل ششم: پردازش تصویر رنگی) به کوشش جعفرنژاد قمی در ۶۵ صفحه وحجم ۳۸/۳ مگ pdf. دانلود کنید.

۲۸- جزوه آموزش پردازش تصویر با استفاده از نرم افزار MATLAB به کوشش گروه رباتیک دانشگاه پیام نور قم در ۵۱ صفحه و حجم  ۳۹۸/۲ مگ pdf. دانلود کنید.

۲۹- جزوه ی مقدمه ای بر اصول مطلب، پردازش تصویر و تحلیل سیتمهای کنترلی + جعبه ابزارهای کاربردی، به کوشش راستی در ۳۸ صفحه و حجم ۳۸۲/۶ مگ pdf. دانلود کنید. و لینک rar این جزوه با حجم ۶۳۵/۲ مگ دانلود کنید. 

۳۰- جزوات (۵ جزوه) کوتاه در زمینه منطق فازی ، هوش مصنوعی و شبکه های عصبی در ۵۳ صفحه و حجم ۲۲۳/۱ مگ rar دانلود کنید.

۳۱- اسلاید آشنایی با شبکه های عصبی (انگلیسی) به کوشش کیانی در ۴ مجموعه ppt و ۳۹۷ صفحه پاورپوینت. حجم ۸۵۹/۱۶ مگ rar دانلود کنید.

"دوازده جزوه (یا پاور پویت power point ) زیر در درجه دوم اهمیت قرار دارند پیشنهاد می کنم پس از مطالعه مراجع بالا در صورت علاقه مندی سری هم به این ۱۲ جزوه بزنید. شاید دیدن نکته ای با بیانی دیگر خالی از لطف نباشد."

۳۲- جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب به کوشش گلی و شفاعی در ۱۶ صفحه وحجم ۰۲۵/۲ مگ pdf . دانلود کنید.

۳۳- جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب به کوشش جهاد در ۱۱صفحه وحجم ۷/۴ مگ pdf دانلود کنید.

۳۴- جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب در ۱۲صفحه وحجم ۲۰۴/۰ مگ pdf دانلود کنید.

۳۵- جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب در ۹صفحه وحجم ۴۸۶/۰ مگ pdf (ضعیف) دانلود کنید.

۳۶-جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب به کوشش حاجی زاده در۳۶صفحه وحجم۱مگrar.دانلود کنید.

۳۷-جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب به کوشش نحوی در۱۲صفحه وحجم۴۳۷/۰مگpdf. دانلود کنید.

۳۸-جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب به کوشش ستوده در ۱۵صفحه و حجم۱۸۷/۰مگ pdf. دانلود کنید.

۳۹- جزوه مقدماتی و خلاصه آشنایی با دستورات کلیدی مطلب به کوشش سایت مهندسی شیمی ایران در ۱۴صفحه و حجم ۲۶۳/۰مگ pdf. دانلود کنید.

۴۰- جزوه مقدماتی آموزش پردازش تصویر در ۱۶ اسلاید وحجم ۲۵۲/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

۴۱- اسلاید مقدماتی آموزش پردازش تصویر در ۲۹ اسلاید وحجم ۱۵/۴ مگ ppt. دانلود کنید.

۴۲- اسلاید آموزش مطلب (فارسی) به کوشش صدیق و کارگزار در ۵۹ اسلاید وحجم ۵۲۲/۲ مگ pptدانلود کنید.

۴۳- اسلاید آموزش مطلب (فارسی) به کوشش دانش در ۲۹ اسلاید وحجم ۲۷۷/۰ مگ ppt. دانلود کنید.

بر گرفته از وبلاگ:http://matlabtrainings.blogfa.com


 
برنامه های روز جهانی نجوم و هفته نجوم اعلام شد
ساعت ۸:۱۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٩ 
 
 

مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران ، گفت: آموزش نجوم به زبان کودکانه، برگزاری شامگاه های رصدی، عیادت از اولین بانوی استاد فیزیک و نجوم کشور ، دیدار و گفتگو برای جانمایی مناسب نجوم آماتوری در کشور و ارائه سخنرانی ها و پخش اسلاید از برنامه هایی است که برای روز جهانی نجوم و هفته نجوم در نظر گرفته شده است.
مهندس "مسعود عتیقی" روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا، گفت: امسال روز شنبه 4 اردیبهشت روز جهانی نجوم و از 30 فروردین تا 5 اردیبهشت هفته نجوم اعلام شده است.
عتیقی افزود: از 26 فروردین تا 25 اردیبهشت هر سال، روز شنبه ای که به تربیع اول ماه نزدیک باشد به عنوان روز جهانی نجوم اعلام می شود.
وی با اشاره به اینکه حدود چهار دهه با شیوه نجومی و خاصی برای تعیین این مناسبت اقدام شده، افزود: با توجه به وضعیت تربیع ماه، این روز در هر سال متفاوت خواهد بود.
عتیقی خاطر نشان کرد: امسال روز شنبه 4 اردیبهشت 1389 برابر با 24 آوریل 2010 میلادی روز جهانی نجوم و هفته نجوم از روز دوشنبه قبل آن یعنی 30 فروردین آغاز و یکشنبه بعد از روز جهانی نجوم برابر با 5 اردیبهشت این هفته نیز پایان می یابد.
مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران ، اعلام کرد: برای اولین بار در سال 1380 انجمن نجوم آماتوری ایران در فرهنگسرای بهمن بزرگداشت این روز را در زمان دقیق تعیین شده از سوی لیگ جهانی برگزار کننده، به اجرا درآورد و به مرور گروه ها و مراکز بیشتری در این روز و دیگر روزهای این هفته برنامه های ترویجی را به انجام رساندند.
عتیقی خاطر نشان کرد: امسال با عنایت به اینکه ماه آوریل به عنوان ماه جهانی ستاره شناسی در سال 2010 معرفی شده است، انجمن نجوم آماتوری ایران با شعار "یک آسمان یک مردم" ملت های جهان را به اتحاد و صمیمت در زمینه توسعه مشارکت های علمی فرا می خواند تا بدور از توجه به مرزهای جغرافیایی به صلح جهانی و پیشرفت علمی در سایه آن بیندیشند و عمل کنند.
وی افزود: بدیهی است در مناسبت های جهانی همه مردم جهان در یک روز خواسته واحدی را به گوش جهانیان می رسانند و هفته جهانی نجوم نیز فرصتی است تا متناسب با تعطیل ملی در هر کشور انجمن ها و گروه های نجومی اقدام کنند.
عتیقی افزود: گروه های هدف امسال بسیار متنوع است و از مهدکودک ها تا دانشگاه ها را شامل می شود.
مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران گفت: هر سال ایده ای نو از سوی این مرکز ارائه می شود که در سال های پیشین بردن نجوم به میان نابینایان، سالمندان، معلولان و غیره را در دستور کار داشت و اجرایی نمود.
عتیقی افزود: امسال ایده نو انجمن ، بردن نجوم به میان ناشنوایان جامعه است.

 
فراخون موسسه آموزشی تحقیقاتی ورنال
ساعت ۱:٢٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٩ 

در راستای توسعه و ارتقا جامعه مهندسی نقشه برداری کشور

موسسه آموزشی تحقیقاتی ورنال با همکاری شرکت مهر گستر و سازمان نقشه برداری اولین نشست خود را در ژئوماتیک ۸۹ برگزار می نماید در این نشست مسئولان سازمان ها و نماینده ای از سوی وزات علوم و بزرگان نقشه برداری حضور به هم می  رسانند

بنابراین در پیرو این نشست از تمامی دبیران انجمن های علمی درخواست می شود که در این نشست حضور به هم رسانند و لازم به ذکر است که در این نشست به فعالترین انجمن لوح تقدیر و هدیه ای اهدا خواهد شد

زمان: ۲۱ یا ۲۲ اردیبهشت

مکان: سازمان نقشه برداری کشور

لطفا برای هماهنگی بیشتر با شماره زیر ۰۹۱۲۸۰۲۸۱۳۸

جناب آقای مهندس رشیدیان تماس حاصل فرمایید

لطفا در صورت در ارتباط داشتن با دبیران انجمن های مختلف کشور شماره تماس آنها را برای ما ارسال فرمایید

پیپاپیش از حضور شما سپاسگزاری می شود

--
www.vernalclub.blogfa.com,
www.geodesy.ir
www.geomaticsdb.ir
09196264027, 09196270578, 09128028138


کلمات کلیدی: ورنال
 
دعوت به نمایشگاه ژئوماتیک 89
ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۳ بهمن ۱۳۸۸ 

هفدهمین نمایشگاه ملی ژئوماتیک 89 از 19 لغایت 22 اردیبهشت ماه 1389 در سازمان نقشه برداری کشور برگزار خواهد شد.

به لطف خدا امسال نیز مجری نمایشگاه شرکت تعاونی فرهنگ مهر می­باشد. سال 1388 علی رغم تمامی کاستی­ ها تلاش کردیم، سطح علمی و بازرگانی نمایشگاه را نسبت به سالهای پیش ارتقاء دهیم. امسال نیز در تلاش هستیم با رفع کاستی ها به کیفیت نمایشگاه بیفزاییم.

اما آنچه که برای شرکت ما مهم تر است سطح علمی و بازرگانی نمایشگاه است از این رو از تمامی علاقه مندان دعوت می کنیم در هر یک از زمینه های زیر که می توانند با ما همکاری نمایند:

1 ـ برگزاری تورهای علمی ـ دانشجویی

بسیاری از دانشجویان و علاقه مندان در شهرستان ها علاقه مند به حضور در این نمایشگاه ملی هستند. ما سعی داریم با ثبت نام گروهی نسبت به برگزاری تورهای علمی اقدام نماییم. اسکان و پذیرایی تورها بر عهده شرکت فرهنگ مهر خواهد بود. از تمامی علاقه مندان به خصوص انجمن های علمی دانشگاهها دعوت می کنیم در این زمینه با ما تماس برقرار نمایند.

2 ـ کارگاههای تخصصی

معمولاً در ایام بعد از همایش بحث های علمی ژئوماتیک نیز به فراموشی سپرده می شود ما با برنامه ریزی که انجام داده ایم در دو روز بعد از همایش نیز با برگزاری کارگاههای تخصصی فضای علمی نمایشگاه را پربارتر خواهیم نمود.

3 ـ حضور در نمایشگاه

شرکتها و مؤسساتی که مایلند در نمایشگاه غرفه داشته باشند می توانند با انتخاب عرفه برابر پلان منتشر شده در سایت فرهنگ مهر نسبت به عقد قرارداد اقدام نمایند.

امسال خدمات قابل توجهی به شرکت کنندگان ارایه خواهیم نمود، ارایه لیست نهایی از بازدیدکنندگان از نمایشگاه به کلیه شرکتهای حاضر در نمایشگاه، برگزاری جلسات بازرگانی مفید با تجار کشورهای همسایه نمونه ای از این کارهاست.

4 ـ امسال نمایشگاهی متفاوت از سالهای پیش برگزار خواهیم کرد. دعوتهایی از کشورهایی عراق، افغانستان و ارمنستان داشته ایم تا بازرگانان و دانشگاهیان آنجا نیز جهت تبادل نظر و برقرار ارتباط بازرگانی در نمایشگاه حاضر شوند.

www.expomehr.com


 
سال نو مبارک
ساعت ۳:٥٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۳٠ اسفند ۱۳۸٧ 

 

سال نو مبارک

 

سال ١٣٨٨ بر همه دوستان مبارک باد. با آرزوی سالی پرباروپرکار وهمچنین موفقیت روز افزون شما در سال جدید.

 


کلمات کلیدی:
 
حوادث در نقشه برداری
ساعت ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧ 

در پست قبلی صحبت از لذت بخش وشیرین بودن عملیات های نقشه برداری شد،اما همیشه اینگونه نیست وهمواره روبرو شدن با حوادث تلخ و ناگوار چیزی است که ممکن است برای هر نقشه بردار رخ دهد.انحراف به چپ یک خودروی 206 وسقوط آن به دره مجاور اتوبان،همراه با غلطیدن آن در مسیر ودر نهایت واژگونی آن با شدت بسیار زیاد،آن هم درست در مقابل دیدگان ما،چیزی نیست که بتوان به راحتی آنرا فراموش کرد.تماس با اورژانس و برگرداندن ماشین وخارج کردن سرنشینان آن،کمترین کاری بود که ما به عنوان تنها شاهدان واقعه می تواستیم انجام بدیم.پس همواره آمادگی برخورد با چنین حوادثی را داشته باشید!

این تصاویرتوسط موبایل گرفته شده و قبلا در جایی منتشر نشده است .


کلمات کلیدی: نقشه برداری