کتب و جزوات آموزش نرم افزار مطلب ( متلب ) به فارسی

۱- کتاب آموزش مطلب به کوشش برمکی، ویرایش دوم ، در ۲۰۴ صفحه وحجم ۶۶۳/۳ مگ rar. دانلود کنید.   و لینک این کتاب برای دوستانی که به winRAR دسترسی ندارند: ۵۳۱/۴ مگ pdf .دانلود کنید. 

 

۲- جزوه آموزش مطلب به کوشش شیخ نجدی در ۵۷ صفحه وحجم ۱/۲ مگ pdf. دانلود کنید.

۳- جزوه آموزش متلب به کوشش رجبی در ۳۵ صفحه وحجم ۴/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

۴- جزوه آموزش مطلب به کوشش ساغری در ۳۷ صفحه وحجم ۷/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

۵- جزوه آموزش مطلب به کوشش مستوفی در ۳۵ صفحه وحجم ۳/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

۶- *کتاب آموزش مطلب به کوشش همت آبادی در ۱۵۴ صفحه وحجم ۰۸۲/۴ مگ rar. دانلود کنید.         و لینک این کتاب برای دوستانی که به winRAR دسترسی ندارند: ۶۵/۱۰ مگ pdf .  دانلود کنید. 

۷- کتاب محاسبات سمبلیک در MATLAB به کوشش خالقی و رمضان زاده در ۱۸۵ صفحه وحجم ۸۸۸/۲ مگ pdf. دانلود کنید. ( با تشکر از مهندس خالقی که فایل این کتاب را در اختیار این وب قرار دادند )

۸- جزوه آموزش مطلب به کوشش جعفری در ۱۰۶ صفحه وحجم ۵۸۲/۱ مگ pdf. دانلود کنید.

۹- جزوه آموزش مطلب به کوشش مشایخی در ۱۶ صفحه وحجم ۲/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

۱۰- جزوه آموزش مطلب به کوشش مقدس پور در ۷۸ صفحه وحجم ۳/۱ مگ rar. دانلود کنید.

۱۱- جزوه آموزش مطلب در کنترل مدرن (مهندسی الکترونیک) به کوشش خاکی صدیق در ۵۶ صفحه و حجم ۱مگ pdf. دانلود کنید. + M-Files دانلود کنید.

۱۲- اسلاید آموزش مطلب (فارسی) به کوشش دیانت در ۶۶ اسلاید وحجم ۹۸۷/۰ مگ ppt. دانلود کنید.

۱۳- اسلاید مقدماتی آموزش مطلب (فارسی) به کوشش سلماسی در ۳۶ اسلاید وحجم ۲۸۲/۰ مگ ppt. دانلود کنید. 

۱۴- اسلاید آموزش مطلب (انگلیسی) به کوشش احمدی پژوه در ۷۴ اسلاید وحجم ۱۹۶/۲ مگ ppt. دانلود کنید.  و یا   ۲۷۶/۱ مگ rar.  

۱۵- اسلاید آموزش مطلب (انگلیسی) به کوشش کیانی در ۷ مجموعه ppt. حجم به مگ:                    (Introduction 3.074) - (Basic Operations 2.448) - (2D graphs 5.266) - (Plotting Tools 4.026) - (Programming 4.718) - (Solving Advanced Math 1.948) - (TAYLOR SERIES 1.632) و کل مجموعه به صورتrar و حجم ۶۵۴/۱۶ دانلود کنید 

۱۶-جزوه آموزش مطلب به کوشش سپاس یار در ۳۳ صفحه و حجم ۰۳۶/۱ مگ pdf. دانلود کنید.

۱۷- جزوه آموزش مطلب به کوشش هاشمی در ۳۸ صفحه وحجم ۵۶۶/۰ مگ pdf. (پیشرفته) دانلود کنید.

۱۸- جزوه آموزش مطلب به کوشش نظری در ۴۴ صفحه وحجم ۱۵۲/۱ مگ pdf. دانلود کنید.

۱۹- جزوه آموزش مطلب به کوشش علوی زاده در ۲۹ صفحه وحجم ۸۵۸/۲ مگ pdf. دانلود کنید.

۲۰- جزوه آموزش مطلب به کوشش سلماسی در ۲۸ صفحه وحجم ۳۱۹/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

۲۱- جزوه آموزش مطلب به کوشش خالقی در ۲۱ صفحه وحجم ۴۸۴/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

۲۲- جزوه مجموعه دستورات جبر خطی در مطلب (رشته برق و ریاضی) به کوشش شقاقی و گرجی در ۴۹ صفحه وحجم ۴۰۴/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

۲۳- جزوه مقدماتی سیمولینک متلب به کوشش احمدپور در ۱۹صفحه و حجم ۲۶۴/۰مگ pdf. دانلود کنید. 

۲۴- جزوه مقدماتی برنامه نویسی متلب به کوشش قدس در ۲۴ صفحه و حجم ۰۷۵/۱ مگ pdf. دانلود کنید.

۲۵-جزوه مقدماتی GUI متلب+ام فایل به کوشش سپاس یار در۱۱صفحه وحجم۴۷۲/۰مگrar دانلود کنید. در این زمینه جزوه جعفری قسمت GUI نیز مفید است.

۲۶- اسلاید مطلب در سیستمهای کنترل خطی به کوشش شاهدی در ۲۶ اسلاید و حجم ۹۴۸/۰ مگ pps . دانلود کنید.

۲۷- کتاب پردازش تصویر دیجیتال (فصل ششم: پردازش تصویر رنگی) به کوشش جعفرنژاد قمی در ۶۵ صفحه وحجم ۳۸/۳ مگ pdf. دانلود کنید.

۲۸- جزوه آموزش پردازش تصویر با استفاده از نرم افزار MATLAB به کوشش گروه رباتیک دانشگاه پیام نور قم در ۵۱ صفحه و حجم  ۳۹۸/۲ مگ pdf. دانلود کنید.

۲۹- جزوه ی مقدمه ای بر اصول مطلب، پردازش تصویر و تحلیل سیتمهای کنترلی + جعبه ابزارهای کاربردی، به کوشش راستی در ۳۸ صفحه و حجم ۳۸۲/۶ مگ pdf. دانلود کنید. و لینک rar این جزوه با حجم ۶۳۵/۲ مگ دانلود کنید. 

۳۰- جزوات (۵ جزوه) کوتاه در زمینه منطق فازی ، هوش مصنوعی و شبکه های عصبی در ۵۳ صفحه و حجم ۲۲۳/۱ مگ rar دانلود کنید.

۳۱- اسلاید آشنایی با شبکه های عصبی (انگلیسی) به کوشش کیانی در ۴ مجموعه ppt و ۳۹۷ صفحه پاورپوینت. حجم ۸۵۹/۱۶ مگ rar دانلود کنید.

"دوازده جزوه (یا پاور پویت power point ) زیر در درجه دوم اهمیت قرار دارند پیشنهاد می کنم پس از مطالعه مراجع بالا در صورت علاقه مندی سری هم به این ۱۲ جزوه بزنید. شاید دیدن نکته ای با بیانی دیگر خالی از لطف نباشد."

۳۲- جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب به کوشش گلی و شفاعی در ۱۶ صفحه وحجم ۰۲۵/۲ مگ pdf . دانلود کنید.

۳۳- جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب به کوشش جهاد در ۱۱صفحه وحجم ۷/۴ مگ pdf دانلود کنید.

۳۴- جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب در ۱۲صفحه وحجم ۲۰۴/۰ مگ pdf دانلود کنید.

۳۵- جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب در ۹صفحه وحجم ۴۸۶/۰ مگ pdf (ضعیف) دانلود کنید.

۳۶-جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب به کوشش حاجی زاده در۳۶صفحه وحجم۱مگrar.دانلود کنید.

۳۷-جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب به کوشش نحوی در۱۲صفحه وحجم۴۳۷/۰مگpdf. دانلود کنید.

۳۸-جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب به کوشش ستوده در ۱۵صفحه و حجم۱۸۷/۰مگ pdf. دانلود کنید.

۳۹- جزوه مقدماتی و خلاصه آشنایی با دستورات کلیدی مطلب به کوشش سایت مهندسی شیمی ایران در ۱۴صفحه و حجم ۲۶۳/۰مگ pdf. دانلود کنید.

۴۰- جزوه مقدماتی آموزش پردازش تصویر در ۱۶ اسلاید وحجم ۲۵۲/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

۴۱- اسلاید مقدماتی آموزش پردازش تصویر در ۲۹ اسلاید وحجم ۱۵/۴ مگ ppt. دانلود کنید.

۴۲- اسلاید آموزش مطلب (فارسی) به کوشش صدیق و کارگزار در ۵۹ اسلاید وحجم ۵۲۲/۲ مگ pptدانلود کنید.

۴۳- اسلاید آموزش مطلب (فارسی) به کوشش دانش در ۲۹ اسلاید وحجم ۲۷۷/۰ مگ ppt. دانلود کنید.

بر گرفته از وبلاگ:http://matlabtrainings.blogfa.com

/ 18 نظر / 56 بازدید
نمایش نظرات قبلی
علیرضا حیدری

سلام خسته نباشید اگه بشه تبادل لینک کنیم خوشحال میشم اگر لینک کردید خبرم کنید به امید همکاری های بیشتر مدیر وبلاگ نقشه برداری از دیروز تا امروز

محسن

لطفا اگه کسی از همکاران فرمول تبدیل utm به local - utm و همچنین فرمول ارتفاع بیضوی به ارتفاع اورتومتریک رو میدونه من رو راهنمایی کنه

علیرضا حیدری

سلام آقای مهندس من شمارو لینک کردم اگه شما هم منو لینک کنید خوشحال میشم. با تشکر مدیریت وبلاگ نقشه برداری از دیروز تا امروز

علیرضا حیدری

سلام مهندس من شمارو لینک کردم خوشحال میشم اگه منو لینک کنید با تشکر مدیریت وبلاگ نقشه برداری از دیروز تا امروز

سید نظام

سلام وبلاگ خوبی داری موفق باشی شما رو لینک میکنم اگه شما هم منو لینک کنید خوشحال میشم

احسان آزرده پاشاکلایی

سلام مطالبتون خیلی مفیده و وبلاگتون بسیار پرمحتواست. لذا از مدیریت محترم وبلاگ دعوت بعمل می آید به وبلاگ این حقیر نیز مراجعه و ضمن مطالعه مطالب وبلاگ ، پیشنهاد میدم درصورتیکه تمایل داشته باشید تبادل لینک کنیم. در صورت موافقت اطلاع دهید. باتشکر مدیر وبلاگ مساح احسان آزرده پاشاکلایی http://surveyor.tebyan.net/ surveyor1390@yahoo.com

حمید

سلام دوست عزیز. ممنون از زحمات خوبتون. لینک های دانلود خراب شده اند.لطفا بررسی کنید. خیلی ممنون.